Súhrnná správa o zákazkách

Zverejnené v súlade s §99 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.